subsidies 2014

Hieronder een overzicht van de subsidies die in 2014 werden toegekend. Ter inspiratie…

 

Toneelgilde Floris ende Blancefloer – Reeks toneelvoorstellingen
Door de samenwerking met het rusthuis en de MS Liga werden specifieke acties ondernomen voor cultuurparticipatie door personen die vaak moeilijker toeleiding vinden tot culturele activiteiten.

 

Davidsfonds Bassevelde – Cultureel weekend in Rijsel en Noord-Frankrijk
Er werd duidelijk werk gemaakt van cultuurparticipatie. Dit door de vele culturele bezoeken. Bij de gemaakte kosten komen enkel de kosten voor de bezoeken in aanmerking en niet de verblijfskosten.

 

Creatief Begeleidingscentrum Krekenland – Ontmoetings- en informatienamiddagen uitsluitend voor vrouwen
De thema’s die worden aangeboden zijn cultureel waardevol, waardoor cultuurparticipatie bevorderd wordt. Jammer dat dit niet wordt opengetrokken naar een ruimer publiek.

 

Gehandicaptenwerking Krekenland – ‘Just more than a story: het verhaal van hun leven’
Er wordt een aanbod gecreëerd in samenwerking met een specifieke doelgroep. Daarbij wordt ook iedereen van de lokale gemeenschap uitgenodigd. Dit leidt tot cultuurparticipatie.

 

Den Gladdigen Durpel – Accordeonfestival
Festival dat niet alleen muziek, maar ook tentoonstellingen en vertelmomenten voorziet. Het richt zich op een ruim publiek en richt zich op een bepaald segment van het cultuurspectrum dat over het algemeen slechts weinig aan bod komt.

 

Davidsfonds Assenede – Voorstelling Tine Ruysschaert: ‘Menschen in de Groote Oorlog’

 

Gîrnart Kunstteam Boekhoute – Kunstroute Gîrn-Art

 

Nationale Strijdersbond Boekhoute – Evocatie rond 70ste verjaardag van de bevrijding uit de tweede wereldoorlog

 

Strandpaal 28 – Jazzenede festival
Een festival dat het kruim van de Belgische jazzscene naar Assenede brengt, laagdrempelig voor het lokale publiek, met veel medewerking van en samenwerking door inwoners van Assenede.

 

Vliet – AHA kunstproject
Het kunstproject brengt zowel beeldende kunst als vertelkunst naar Assenede en probeert hierin zoveel mogelijk samen te werken met lokale kunstenaars en geïnteresseerden.

 

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Bassevelde – ‘Nooit meer’ oorlogsconcerten
Muzikaal spektakel naar aanleiding van 100 jaar grote oorlog van en voor lokale mensen.

 

Wereldwinkel Assenede – ‘De Zwarte Schande’

 

BOU8 – Girnaertfeesten