subsidies/subsidiereglementen

Momenteel (2019) zijn in de sector cultuur volgende subsidiereglementen/-mogelijkheden van kracht in gemeente Assenede:

subsidiereglement voor socio-culturele projecten
klik om het reglement te bekijken/downloaden
Om een aanvraag in te dienen via dit reglement kan uitsluitend dit formulier gebruikt worden.

reglement voor de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap / Vlaanderen Feest!
klik om het reglement te bekijken/downloaden
Om een aanvraag in te dienen via dit reglement kan uitsluitend dit formulier gebruikt worden.

subsidiereglement voor de culturele verenigingen erkend door de gemeentelijke cultuurraad van Assenede
klik om het reglement te bekijken/downloaden
Dit reglement is nog steeds van kracht, maar omwille van het ontbreken van budget voor de uitvoering ervan kan dit tot nader order niet actief gebruikt worden.

Op de onderliggende pagina’s krijg je een overzicht van de verenigingen/activiteitenn waaraan een subsidie werd toegekend. Ter inspiratie…