Categorie: Geen categorie

Over de waarde van cultuur

Dominique Willaert (artistiek leider Victoria Deluxe) schreef onderstaand opiniestuk dat op 20 augustus in De Standaard gepubliceerd werd. Het bestuur schaart zich volmondig achter zijn visie op de situatie.Stof tot nadenken, stof tot gesprek, … De waarde van cultuur is niet alleen een percentage van het bbp De disproportionele maatregelen die de cultuursector kreeg opgelegd, […]

Advies over cultuur aan het bestuur (2019-2024): ‘Prioriteiten voor cultuur in de komende legislatuur’

Het bestuur van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede bezorgde een aantal aanbevelingen betreffende het cultuurbeleid in onze gemeente (zie het document in bijlage hieronder). Met de gemeenteraadsverkiezingen en de daaruit voortvloeiende plannen van het lokale bestuur voor de periode 2019-2024 in het vooruitzicht, wil de cultuurraad alle kandidaat-bestuurders van de gemeente informeren omtrent de toekomst […]