Categorie: cultuurnieuws

Cultuurraad ontmoet Kubus Guy Van Den Brande!

Bijna waren we hem vergeten…’onze’ veelkleurige KUBUS van de bib, die in de jaren 1990 na één van de A(rt)ssenede-edities werd geschonken door Guy Vandenbranden.
Deze gerenommeerde kunstenaar die hoorde bij de richting Constructivisme (geometrische abstractie) overleed op 3 juni 2014 op 87-jarige leeftijd. Hij was nogal verknocht met Assenede.

Op zaterdag 7 november bracht het bestuur van de gemeentelijke Cultuurraad een geleid bezoek aan VERBEKE Foundation te Kemzeke en ontmoette er de KUBUS.
Dit kunstwerk werd in 2013 door Kunstzolder.be hersteld, maakte nog enkele exhibities mee en verblijft thans in het rusthuis voor kunstwerken te Kemzeke.
De kubus blijft wel eigendom van de gemeente.

Kubus 2

Een tip voor een trip: breng eens een bezoekje aan onze KUBUS en aan deze private site van hedendaags kunst in Kemzeke.
www.verbekefoundation.com

M.C.

20151107_144038 20151107_145804 20151107_150536 20151107_151059 Kubus 1

Nieuws uit de cultuurraad (Belleman juli-augustus 2015)

In de Belleman van juli-augustus 2015 staat volgend ‘Nieuws uit de cultuurraad’ te lezen:

Subsidie voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie

Jaarlijks stelt de gemeente vijfduizend euro ter beschikking aan de verenigingen voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie. Dit is een deel van de subsidie die ze om dezelfde reden ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap. Omdat ze aan een aantal voorwaarden voldoen ontvangt de gemeente daarvoor 1 euro per inwoner.

In 2013 en 2014 konden al heel wat verenigingen genieten van deze subsidie: vzw bou 8, CBK, Davidsfonds Assenede, Davidsfonds Bassevelde, De Twee Ambachten, GÎRN-art Kunstteam Boekhoute, GWK, KVLV Assenede, Koninklijke Harmonie Sint-Cécilia, NSB Boekhoute, Strandpaal 28 vzw, Toneelgilde Floris ende Blancefloer en Wereldwinkel Assenede.

Ook dit jaar kan je vereniging nog aanspraak maken op deze subsidie. Als je in het derde trimester van 2015 een activiteit organiseert die de bevolking motiveert tot gemeenschapsvorming of cultuurparticipatie kan je nog tot 31 juli een aanvraag indienen. Voor meer informatie of voor de aanvraag zelf contacteer je de cultuurbeleidscoördinator op 09 341 90 88 of via cultuur@assenede.be of neem je contact op met een van de leden van het dagelijks bestuur van de cultuurraad.

Projectsubsidies
Via de cultuurraad is het mogelijk om een projectsubsidie aan te vragen, dit met de bedoeling socio-culturele projecten op het grondgebied van Assenede aan te moedigen en te stimuleren.
Aanvragen gebeuren via de cultuurdienst (op het gemeentehuis) en de subsidie kan tot 40% van de totale uitgaven van het project bedragen, met een maximum van 500 euro per jaar per vereniging.
Organiseer je zelf mee een cultureel project? Beslist de moeite om een projectsubsidie aan te vragen.

Vlaanderen Feest! in Assenede
Op zaterdag 11 juli 2015 worden de festiviteiten in het kader van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd in Bassevelde. Er wordt gestart met een ontbijt, waarna er gebold, gewandeld en gefietst wordt. Vanaf 15.00 uur staan er verschillende optredens op het programma en ook voor de allerkleinsten wordt het nodige voorzien.
Plaats van afspraak zijn de hovingen van de pastorie. In de Belleman vind je alle details over dit feest.

welkom

Welkom op de website van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede.

Binnenkort vind je hier alles wat je altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen, althans wat Cultuurraad Assenede betreft… ;-)