Auteur: Pablo

Over de waarde van cultuur

Dominique Willaert (artistiek leider Victoria Deluxe) schreef onderstaand opiniestuk dat op 20 augustus in De Standaard gepubliceerd werd. Het bestuur schaart zich volmondig achter zijn visie op de situatie.Stof tot nadenken, stof tot gesprek, … De waarde van cultuur is niet alleen een percentage van het bbp De disproportionele maatregelen die de cultuursector kreeg opgelegd, […]

Advies over cultuur aan het bestuur (2019-2024): ‘Prioriteiten voor cultuur in de komende legislatuur’

Het bestuur van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede bezorgde een aantal aanbevelingen betreffende het cultuurbeleid in onze gemeente (zie het document in bijlage hieronder). Met de gemeenteraadsverkiezingen en de daaruit voortvloeiende plannen van het lokale bestuur voor de periode 2019-2024 in het vooruitzicht, wil de cultuurraad alle kandidaat-bestuurders van de gemeente informeren omtrent de toekomst […]

Cultuurraad ontmoet Kubus Guy Van Den Brande!

Bijna waren we hem vergeten…’onze’ veelkleurige KUBUS van de bib, die in de jaren 1990 na één van de A(rt)ssenede-edities werd geschonken door Guy Vandenbranden. Deze gerenommeerde kunstenaar die hoorde bij de richting Constructivisme (geometrische abstractie) overleed op 3 juni 2014 op 87-jarige leeftijd. Hij was nogal verknocht met Assenede. Op zaterdag 7 november bracht het bestuur van […]

Nieuws uit de cultuurraad (Belleman juli-augustus 2015)

In de Belleman van juli-augustus 2015 staat volgend ‘Nieuws uit de cultuurraad’ te lezen: Subsidie voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie Jaarlijks stelt de gemeente vijfduizend euro ter beschikking aan de verenigingen voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie. Dit is een deel van de subsidie die ze om dezelfde reden ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap. Omdat ze aan een […]

welkom

Welkom op de website van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede. Binnenkort vind je hier alles wat je altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen, althans wat Cultuurraad Assenede betreft… 😉