Auteur: Pablo

Over de waarde van cultuur

Dominique Willaert (artistiek leider Victoria Deluxe) schreef onderstaand opiniestuk dat op 20 augustus in De Standaard gepubliceerd werd.

Het bestuur schaart zich volmondig achter zijn visie op de situatie.
Stof tot nadenken, stof tot gesprek, …

De waarde van cultuur is niet alleen een percentage van het bbp

De disproportionele maatregelen die de cultuursector kreeg opgelegd, leggen volgens Dominique Willaert een fundamenteler probleem bloot. De cultuursector in ons land lijdt. De voorbije maanden werden duizenden geplande concerten, theater- en dansvoorstellingen en tentoonstellingen geannuleerd. Het coronavirus en het risico op besmetting als grote boosdoener? Misschien leggen de disproportionele maatregelen die de cultuursector kreeg opgelegd een fundamenteler probleem bloot.

De stiefmoederlijke behandeling van onze kunstenaars, artiesten en programmatoren door onze beleidsmakers onthullen een crisis in het denken en spreken over de waarde en het belang van kunst en cultuur. Het mag niet verbazen.

De voorbije decennia werd de waarde van cultuur steeds vaker verbonden aan haar economische belang en output. Steeds vaker werd het werk van de kunst- en cultuursector uitgedrukt in haar toegevoegde economische waarde, in haar percentage van het bruto binnenlands product.

De economische waarde van het kunst- en cultuurgebeuren is niet onbelangrijk, maar het kan en mag niet als hoofdargument worden gebruikt om haar maatschappelijke waarde te bewijzen. De cultuursector moet misschien in navolging van Voka, die ruim 100 politici en partijvoorzitterszomerstages in een van onze vele bedrijven laat volgen, onze politici uitnodigen om ook in een van onze vele kunst- en cultuurorganisaties mee te draaien. Om mee te ontdekken hoe verbeelding zich niet enkel in artistieke resultaten vertaalt, maar ook het sociale weefsel dynamiseert en versterkt.

Kunstenaars en cultuurwerkers slagen erin om mensen niet enkel te ontroeren, te laten genieten van schoonheid. Ze zetten kinderen, jongeren en volwassen met heel diverse achtergronden en leeftijden samen aan het werk. Ze verbinden mensen en bevolkingsgroepen en creëren keer op keer een publiek dat hier deelgenoot van wordt. Een belangrijke waarde van het kunst- en cultuurgebeuren is dat het de verbeelding van zowel de spelers als het publiek opent en verbreedt. Het opent nieuwe deuren en vensters in de hoofden van mensen en het vergroot ons empathisch vermogen. Muziek, beeldende kunst, dans, theater daagt uit om stil te staan en ons leven en dat van de mensen die ons omringen te herbekijken. Het zet ons aan tot reflectie en het roept nieuwe vragen op over hoe we zelf betekenis geven aan ons leven en welke richting we met onze samenleving en wereld uit willen.

Samen met heel wat kunstenaars en cultuurwerkers nodigen we onze overheden en politici uit om kunst en cultuur als een volwaardig onderdeel van het maatschappelijk gebeuren te beschouwen. De kunst- en cultuursector onderkent het belang van een gezonde en goed draaiende economie, maar creëert bewust ruimte en tijd die ons de kans biedt om ons even te onttrekken aan alles wat met consumptie of economie heeft te maken.

Het belang van spelen, van ons in andere rollen in te leven, het ons leren verplaatsen in het hoofd en het lichaam van anderen, ons de wereld leren verbeelden hoe deze zou kunnen zijn, is geen bijzaak. Het is een van de fundamenten van een samenleving en van een beleid dat wil investeren in menselijkheid. In het mens mogen worden in een veel bredere betekenis dan enkel in termen van economische waarde of productiviteit.

Hoe meer mensen deel kunnen uitmaken van een creatief en artistiek gebeuren, zowel als deelnemer of als publiek versterkt de psychosociale gezondheid van onze bevolking.

Mag dit besef een grotere plaats in jullie hoofden en harten krijgen, beste politici en beleidsverantwoordelijken?

Dominique Willaert

Advies over cultuur aan het bestuur (2019-2024): ‘Prioriteiten voor cultuur in de komende legislatuur’

Het bestuur van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede bezorgde een aantal aanbevelingen betreffende het cultuurbeleid in onze gemeente (zie het document in bijlage hieronder).

Met de gemeenteraadsverkiezingen en de daaruit voortvloeiende plannen van het lokale bestuur voor de periode 2019-2024 in het vooruitzicht, wil de cultuurraad alle kandidaat-bestuurders van de gemeente informeren omtrent de toekomst van het cultuurbeleid in Assenede.

Onderstaande tekst is constructief bedoeld, om de
toekomstige lokale mandatarissen/bestuurders te voeden met relevante
informatie, vragen en noden die leven bij de Asseneedse cultuurparticipanten (socio-culturele
verenigingen, individuele kunstenaars en inwoners van Assenede).

De inhoud kwam tot stand tijdens bestuursvergaderingen, de Algemene Vergadering van de cultuurraad, bevraging van de socio-culturele verenigingen en informatie die in samenwerking met Comeet werd verkregen (onder andere uit de Vlaamse bevraging ‘Cultuurcontentement’, de ambitienota ‘Cultuurwijs Meetjesland’ en een traject met Dorpsbelangen vzw).
Het brede cultuurveld werd zoveel mogelijk betrokken bij het tot stand komen van dit document.

Tevens worden de positieve eerste resultaten van de activatie van de UiTPAS Meetjesland meegenomen in dit verhaal.

De vraag naar bijkomende financiële middelen blijft belangrijk om cultuur blijvend georganiseerd te krijgen, maar misschien wel nog belangrijker is het inzetten op samenwerking tussen professionele en vrijwillige culturele actoren. De jongste jaren is dit meermaals gebleken, bijvoorbeeld bij de organisatie van de Week van de Amateurkunsten, de programmatie in gemeenschapscentrum ‘de Bijenkorf’ en de vele gesmaakte culturele activiteiten en projecten die Assenede rijk is.

Geëngageerde burgers en vrijwilligers als motor van diverse
initiatieven blijven een cadeau voor beleidsmakers.

Cultuurraad ontmoet Kubus Guy Van Den Brande!

Bijna waren we hem vergeten…’onze’ veelkleurige KUBUS van de bib, die in de jaren 1990 na één van de A(rt)ssenede-edities werd geschonken door Guy Vandenbranden.
Deze gerenommeerde kunstenaar die hoorde bij de richting Constructivisme (geometrische abstractie) overleed op 3 juni 2014 op 87-jarige leeftijd. Hij was nogal verknocht met Assenede.

Op zaterdag 7 november bracht het bestuur van de gemeentelijke Cultuurraad een geleid bezoek aan VERBEKE Foundation te Kemzeke en ontmoette er de KUBUS.
Dit kunstwerk werd in 2013 door Kunstzolder.be hersteld, maakte nog enkele exhibities mee en verblijft thans in het rusthuis voor kunstwerken te Kemzeke.
De kubus blijft wel eigendom van de gemeente.

Kubus 2

Een tip voor een trip: breng eens een bezoekje aan onze KUBUS en aan deze private site van hedendaags kunst in Kemzeke.
www.verbekefoundation.com

M.C.

20151107_144038 20151107_145804 20151107_150536 20151107_151059 Kubus 1

Nieuws uit de cultuurraad (Belleman juli-augustus 2015)

In de Belleman van juli-augustus 2015 staat volgend ‘Nieuws uit de cultuurraad’ te lezen:

Subsidie voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie

Jaarlijks stelt de gemeente vijfduizend euro ter beschikking aan de verenigingen voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie. Dit is een deel van de subsidie die ze om dezelfde reden ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap. Omdat ze aan een aantal voorwaarden voldoen ontvangt de gemeente daarvoor 1 euro per inwoner.

In 2013 en 2014 konden al heel wat verenigingen genieten van deze subsidie: vzw bou 8, CBK, Davidsfonds Assenede, Davidsfonds Bassevelde, De Twee Ambachten, GÎRN-art Kunstteam Boekhoute, GWK, KVLV Assenede, Koninklijke Harmonie Sint-Cécilia, NSB Boekhoute, Strandpaal 28 vzw, Toneelgilde Floris ende Blancefloer en Wereldwinkel Assenede.

Ook dit jaar kan je vereniging nog aanspraak maken op deze subsidie. Als je in het derde trimester van 2015 een activiteit organiseert die de bevolking motiveert tot gemeenschapsvorming of cultuurparticipatie kan je nog tot 31 juli een aanvraag indienen. Voor meer informatie of voor de aanvraag zelf contacteer je de cultuurbeleidscoördinator op 09 341 90 88 of via cultuur@assenede.be of neem je contact op met een van de leden van het dagelijks bestuur van de cultuurraad.

Projectsubsidies
Via de cultuurraad is het mogelijk om een projectsubsidie aan te vragen, dit met de bedoeling socio-culturele projecten op het grondgebied van Assenede aan te moedigen en te stimuleren.
Aanvragen gebeuren via de cultuurdienst (op het gemeentehuis) en de subsidie kan tot 40% van de totale uitgaven van het project bedragen, met een maximum van 500 euro per jaar per vereniging.
Organiseer je zelf mee een cultureel project? Beslist de moeite om een projectsubsidie aan te vragen.

Vlaanderen Feest! in Assenede
Op zaterdag 11 juli 2015 worden de festiviteiten in het kader van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd in Bassevelde. Er wordt gestart met een ontbijt, waarna er gebold, gewandeld en gefietst wordt. Vanaf 15.00 uur staan er verschillende optredens op het programma en ook voor de allerkleinsten wordt het nodige voorzien.
Plaats van afspraak zijn de hovingen van de pastorie. In de Belleman vind je alle details over dit feest.

welkom

Welkom op de website van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede.

Binnenkort vind je hier alles wat je altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen, althans wat Cultuurraad Assenede betreft… ;-)