Advies over cultuur aan het bestuur (2019-2024): ‘Prioriteiten voor cultuur in de komende legislatuur’

Het bestuur van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede bezorgde een aantal aanbevelingen betreffende het cultuurbeleid in onze gemeente (zie het document in bijlage hieronder).

Met de gemeenteraadsverkiezingen en de daaruit voortvloeiende plannen van het lokale bestuur voor de periode 2019-2024 in het vooruitzicht, wil de cultuurraad alle kandidaat-bestuurders van de gemeente informeren omtrent de toekomst van het cultuurbeleid in Assenede.

Onderstaande tekst is constructief bedoeld, om de toekomstige lokale mandatarissen/bestuurders te voeden met relevante informatie, vragen en noden die leven bij de Asseneedse cultuurparticipanten (socio-culturele verenigingen, individuele kunstenaars en inwoners van Assenede).

De inhoud kwam tot stand tijdens bestuursvergaderingen, de Algemene Vergadering van de cultuurraad, bevraging van de socio-culturele verenigingen en informatie die in samenwerking met Comeet werd verkregen (onder andere uit de Vlaamse bevraging ‘Cultuurcontentement’, de ambitienota ‘Cultuurwijs Meetjesland’ en een traject met Dorpsbelangen vzw).
Het brede cultuurveld werd zoveel mogelijk betrokken bij het tot stand komen van dit document.

Tevens worden de positieve eerste resultaten van de activatie van de UiTPAS Meetjesland meegenomen in dit verhaal.

De vraag naar bijkomende financiële middelen blijft belangrijk om cultuur blijvend georganiseerd te krijgen, maar misschien wel nog belangrijker is het inzetten op samenwerking tussen professionele en vrijwillige culturele actoren. De jongste jaren is dit meermaals gebleken, bijvoorbeeld bij de organisatie van de Week van de Amateurkunsten, de programmatie in gemeenschapscentrum ‘de Bijenkorf’ en de vele gesmaakte culturele activiteiten en projecten die Assenede rijk is.

Geëngageerde burgers en vrijwilligers als motor van diverse initiatieven blijven een cadeau voor beleidsmakers.

Prioriteiten-voor-cultuur-in-de-volgende-legislatuur-advies