wat?

De gemeentelijke cultuurraad heeft als belangrijkste taak het adviseren van het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden. Dit geldt in het bijzonder bij de opmaak en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan. 
Daarnaast ijvert deze adviesraad voor samenwerking en overleg tussen verenigingen.

De algemene vergadering van de gemeentelijke cultuurraad bestaat uit afgevaardigden van de socio-culturele verenigingen. 
Uit deze afgevaardigden wordt een dagelijks bestuur gekozen, dat aangevuld kan worden met deskundigen.