wat?

De gemeentelijke cultuurraad heeft als belangrijkste taak het adviseren van het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden.

Daarnaast ijvert deze adviesraad voor samenwerking en overleg tussen verenigingen.

De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad bestaat uit afgevaardigden van de sociaal-culturele verenigingen en deskundigen. 
Uit de leden van de Algemene vergadering wordt een dagelijks bestuur gekozen, dat eventueel verder aangevuld kan worden met deskundigen.